Strip-1.png

Sluttbrukeravtale

Sluttbrukeravtale («Avtale»)

Sist oppdatert: 5. mai 2021

Les denne lisensavtalen for sluttbruker nøye før du klikker på Godtar, laster ned eller bruker Fishing: North Atlantic.

Fortolkninger og definisjoner

Fortolkning

Ordene med stor forbokstav har betydninger som er definert under følgende vilkår. Følgende definisjoner skal ha samme betydning uansett om de står i entall eller flertall.

Definisjoner

Når det gjelder denne lisensavtalen for sluttbrukere:

Avtale betyr lisensavtalen for sluttbrukere som utgjør hele avtalen mellom Deg og Selskapet når det gjelder bruk av Programvaren.

Programvare betyr programvaren som gis av Selskapet og lastes ned av Deg til en Enhet, kalt Fishing North Atlantic

Selskap (kalt enten «selskapet, «vi», «oss» eller «vår» i denne Avtalen) refererer til Misc Games AS, Vestre Svanholmen 12, 4313 Sandnes, Norge.

Innhold refererer til innhold som tekst, bilder eller annen informasjon som kan legges ut, lastes opp, kobles til eller på andre måter gjøres tilgjengelig av Deg, uansett innholdets form.

Land refererer til: Norge

Enhet betyr enhver enhet som kan ha tilgang til Programvaren, for eksempel datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation4™ og PlayStation5™.

Tredjepartstjenester betyr tjenester eller innhold (inkludert data, informasjon, programmer og andre produkttjenester) som gis av en tredjepart som kan bli vist, inkludert eller gjort tilgjengelig av Programvaren.

Du betyr enkeltpersonen som har tilgang til eller bruker Programvaren eller selskapet, eller en annen juridisk enhet som en slik enkeltperson har tilgang til eller bruker Programvaren på vegne av, der det gjelder.

Samtykke

Ved å klikke på Godta, laste ned eller bruke Programvaren, godtar du å bli bundet av vilkårene i denne Avtalen. Hvis du ikke godtar vilkårene i denne Avtalen, må du ikke klikke på Godta, ikke laste ned eller ikke bruke Programvaren.

 

Denne Avtalen er et juridisk dokument mellom Deg og Selskapet, og det styrer din bruk av Programvaren som er gjort tilgjengelig for Deg av Selskapet.

 

Programvaren er lisensiert, ikke solgt, til Deg av Selskapet for bruk i strikt overensstemmelse med vilkårene i denne Avtalen.

Lisens

Lisensens omfang

Selskapet gir deg en gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrenset lisens til å laste ned, installere og bruk Programvaren i strikt overensstemmelse med vilkårene i denne Avtalen.

Programvaren som gis til Deg av Selskapet, er bare til personlig, ikke-kommersielt formål i strikt overensstemmelse med vilkårene i denne Avtalen.

Lisensbegrensninger

Du godtar å ikke, og du vil ikke tillate at andre:
 

  • lisensierer, selger, leier ut, tildeler, distribuerer, overfører, drifte, utkontraherer, avdekker eller på andre måter utnytter Programmer kommersielt eller gjør Programvaren tilgjengelig for en tredjepart.

  • kopierer eller bruker Programvaren til et annet formål enn som tillatt Lisens-delen ovenfor.

  • modifiserer, lager avledende arbeid, demonterer, dekrypterer, utfører omvendt kompilering eller omvendt utvikling av noen del av Programvaren.

  • fjerner, endrer eller skjuler proprietære meldinger (inkludert melding om opphavsrett eller varemerke) for Selskapet eller tilknyttede selskaper, partere, leverandører eller lisensgivere for Programvaren.

 

Åndsverk

Programvaren, inkludert uten begrensninger alle opphavsretter, patenter, varemerker, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter er, og skal forbli, Selskapets eksklusive eiendom.

Selskapet skal ikke være forpliktet til å erstatte eller forsvare Deg når det gjelder tredjepartskrav som oppstår i forbindelse med eller i tilknytning til Programvaren. I den grad Selskapet er pålagt å holde deg skadesløs eller gi erstatning i henhold til gjeldende lov, er Selskapet kun ansvarlig for utredning, forsvar, forlik og sletting av eventuelle krav der Programvaren eller din bruk av Programvaren overtreder/bryter immaterielle rettigheter for tredjeparter.

Dine forslag

Alle tilbakemeldinger, kommentarer, ideer, forbedringer eller forslag som Du gir Selskapet når det gjelder Programvaren, forblir Selskapets eksklusive eiendom.

Selskapet står fritt til å bruke, kopiere, endre, publisere eller redistribuere Forslagene til ethvert formål og på enhver måte uten at Du krediteres eller kompenseres.

Endringer i Programvaren

Selskapet forbeholder seg retten til å endre, suspendere eller avvikle, midlertidig eller permanent, Programvaren eller en tjeneste som den er tilknyttet, med eller uten varsel og uten ansvar overfor deg.

Oppdateringer for Programvaren

Selskapet kan fra tid til annen komme med forbedringer av funksjoner/funksjonalitet i Programvaren, dette kan omfatte oppdateringer, feilretting, oppgraderinger og andre endringer.

Oppdateringer kan endre eller slette visse funksjoner og/eller funksjonalitet i Programvaren Du godtar at Selskapet ikke har noen forpliktelse til å (i) gi noen Oppdateringer, eller (ii) fortsette å tilby eller aktivere bestemte funksjoner og/eller funksjonalitet i Programvaren overfor Deg.

Du godtar også at alle oppdateringer eller andre endringer skal (i) anses for å være en vesentlig del av Programvaren, og (ii) underlagt vilkårene i denne Avtalen.

Vedlikehold og støtte

Selskapet gir ikke vedlikehold eller støtte for nedlasting og bruk av Programvaren. I den grad slik vedlikehold eller støtte kreves av gjeldende lov, er Selskapet forpliktet til å forsyne slikt vedlikehold eller slik støtte.

Tredjepartstjenester

Programvaren kan vise, inkludere eller gjøre tilgjengelig innhold fra tredjeparter (inkludert data, informasjon, programmer og andre produkttjenester) eller gi lenker til tredjepartsnettsteder eller - tjenester.

Du bekrefter og godtar at Selskapet ikke skal være ansvarlig for noen Tredjepartstjenester, inkludert deres nøyaktighet, fullstendighet, rettidighet, gyldighet, etterlevelse av opphavsrett, lovgyldighet, anstendighet, kvalitet eller andre tilknyttede aspekter. Selskapet påtar seg ikke og skal ikke ha noe ansvar overfor Deg eller andre personer eller enheter for Tredjepartstjenester.

Du må overholde gjeldende avtalevilkår for Tredjeparter når du bruker Programvaren. Tredjepartstjenester og lenker til disse gis bare av bekvemmelighetshensyn for Deg, og Din tilgang til og bruk er helt og holdent på egen risiko og underlagt vilkårene til slike tredjeparter.

Personvernerklæring

Selskapet samler inn, oppbevarer, vedlikeholder og deler informasjon om Deg i henhold til Personvernerklæringen:https://www.miscgames.com/privacy-policy

Ved å samtykke til denne avtalen bekrefter du at du herved at du godtar vilkårene i Personvernerklæringen.

Gyldighetsperiode og opphør

Denne Avtalen skal være i effekt til den avsluttes av Deg eller Selskapet. Selskapet kan, etter eget skjønn, når som helst og av hvilken som helst eller ingen grunn, stanse eller avslutte denne Avtalen med eller uten forhåndsvarsel.

Denne Avtalen opphører umiddelbart, uten forhåndsvarsel fra Selskapet, hvis du ikke overholder noen av vilkårene i denne Avtalen. Du kan også avslutte denne Avtalen ved å slette Programvaren og alle kopier av det fra Enheten din eller datamaskinen din.

Når Avtalen avsluttes, skal du slutte all bruk av Programvaren og slette alle kopier av Programvaren fra Enheten din.

Avslutning av avtalen begrenser ikke Selskapets rettigheter ved overtredelse av Deg (under Avtalens løpetid) og dine forpliktelser under denne Avtalen.

Skadesløshet

Du godtar å erstatte og holde Selskapet og dets overordnede selskap, underordnede selskap, ledere, ansatte, agenter, partnere og lisensgivere (om noen) skadesløs fra alle krav, inkludert rimelige advokatsalærer, som oppstår i forbindelse med din (a) bruk av denne Programvaren; (b) brudd på denne Avtalen eller noen lover eller forskrifter; eller (c) brudd på noen rettigheter til en tredjepart.

Ingen garantier

Programvaren leveres til Deg «SOM DEN ER» og «SOM TILGJENGELIG» og med alle feil og defekter uten noen som helst garanti. I den utstrekning relevante bestemmelser tillater det fraskriver Selskapet seg, på egne vegne og på vegne av dets tilknyttede selskapet og deres lisensgivere og tjenesteleverandører, uttrykkelig alle garantier, både uttrykkelige, underforståtte, lovbestemte eller andre, når det gjelder Programvaren, inkluder alle underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eierrettigheter eller ikke-krenkelse samt garantier som kan oppstå ved bruk og gjennomføring, anvendelse eller handel. Uten begrensning av den foregående gir Selskapet ingen garantier av noen slag at Programvaran kommer å oppfylle dine krav, oppnå planlagte resultater, støtte eller fungere med noen andre programvare, systemer eller tjenester, fungere uten avbrudd, oppfylle prestasjons- eller pålitelighetsstandarder eller være feilfri eller at noen feil eller defekter kan eller kommer til å bli opprettet.

Uten begrensing av det ovenstående gir verken Selskapet eller noen av selskapets leverandører garantier av noen slag, uttrykkelig eller underforstått: (i) om Programvarens drift eller tilgjengelighet, eller informasjonen, innholdet, og materialet eller produktene som inngår deri; (ii) at Programvaren kommer til å være uavbrutt eller feilfri; (iii) om nøyaktigheten, påliteligheten eller gyldigheten til all informasjon eller innhold som gis gjennom Programvaren; eller (iv) at Programvaren, dets servere, innhold eller e-postmeldinger som sendes fra eller på vegne av Selskapet, er fri for virus, skript, trojanske hester, ormer, skadelig programvare, tidsbomber eller andre skadelige komponenter.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelatelse av visse type garantier eller begrensninger av forbrukerens gjeldende lovfestede rettigheter, så noen eller alle av de ovennevnte unntakene og begrensningene gjelder nødvendigvis ikke for Deg. I slike tilfeller skal unntakene og begrensningene som angis i dette avsnitt 11 brukes i den utstrekning som tillates i henhold til gjeldende lov. I den grad den finnes noen garantier iht. relevante bestemmelser som ikke kan fraskrives, har Selskapet eneansvar for slik garanti.

Ansvarsbegrensning

Uten hensyn til skader Du kan pådra deg, skal hele ansvaret til Selskapet og dets leverandører i henhold til bestemmelsene i denne Avtalen samt din eneste beføyelse for alt ovenstående være begrenset til det beløpet som Du faktisk betalte for Programvare eller gjennom Programvaren.

I den utstrekning dette er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning skal Selskapet eller dets leverandører under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for noen spesielle, tilfeldige, indirekte eller konsekvensmessige skader som helst (inkludert, men ikke begrenset til, skader for tap av gevinst, tap av data eller annen informasjon, for avbrudd i virksomheten, for personlig skade, tap av personvern som oppstår som en følge av bruk eller manglende mulighet til bruk av Programvaren, tredjepartsprogramvare og/eller tredjepartsmaskinvare som brukes med Programvaren, eller på annen måte knyttet til noen bestemmelser i denne Avtalen), selv hvis Selskapet eller noen leverandører har blitt informert om muligheten for slike skader og selv om løsningen mislykkes hovedformålet.

Noen stater/jurisdiksjoner tillater ikke utelatelse eller begrensninger av tilfeldige eller konsekvensmessige skader, så de ovennevnte begrensningene eller unntakene gjelder nødvendigvis ikke for Deg.

Separasjonsklausul og fraskrivelse

Separasjonsklausul

Hvis noen bestemmelser i denne Avtalen anses for å være urettskraftige eller ugyldige, skal disse bestemmelsene endres og fortolkes for å oppnå målene for disse bestemmelsene i størst mulig grad under gjeldende lov og de gjenværende bestemmelsene fortsetter i full kraft og effekt.

Fraskrivelse

Med mindre annet er angitt heri skal mangel på å utøve en rettighet eller krav om å utføre en forpliktelse under denne Avtalen ikke påvirke en parts evne til å utøve en slik rett eller kreve slik utførelse ved noe tilfelle deretter og fraskrivelse av en overtredelse skal heller ikke utgjøre en fraskrivelse av etterfølgende overtredelser.

Produktkrav

 

Selskaper kommer ikke med noen garantier når det gjelder Produktet.

Etterlevelse av USAs lover

Du erklærer og garanterer at (i) Du ikke befinner deg i et land som USAs regjering har lagt embargo på eller som USAs regjering har utpekt som en «terroriststøttende» nasjon, og (ii) at Du ikke er oppført på noen av listene til USAs regjering over forbudte eller begrensede parter.

Endringer i denne avtalen

Selskapet forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte denne Avtalen når som helst. Hvis en endring er vesentlig, gir vi minst 30 dagers varsel før eventuelt nye vilkår trer i kraft. Selskapet bestemmer etter eget skjønn hva som utgjør en vesentlig endring.

Hvis du fortsetter å gå inn på eller bruke Programvare etter endringene trer i kraft, godtar du å være bundet av de endrede vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, har du ikke lenger autorisasjon til å bruke Programvaren.

Gjeldende lov

 

Lovene i Landet, ekskludert lovkonflikter, skal styre denne Avtalen og din bruk av Programvaren. Din bruk av Programvaren kan også være underlagt andre lokale, regionale, nasjonale eller internasjonale lover.

Hele avtalen

Avtalen utgjør hele avtalen mellom Deg og Selskapet uansett din bruk av Programvaren og erstatter alle tidligere og samtidige skriftlige eller muntlige avtaler mellom Deg og Selskapet.

Du kan være underlagt ytterligere vilkår som gjelder når Du bruker eller kjøper andre tjenester fra Selskapet, og Selskapet vil gi deg disse på tidspunktet for slik bruk eller slikt kjøp.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne Avtalen, kan du ta kontakt:

via e-post: info@miscgames.no

ved å besøke denne siden på nettstedet vårt: http://support.miscgames.no/support/home